Доступні
кредити
5-7-9%

Державна програма підтримки
малого та середнього бізнесу

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" запроваджена за ініціативи Президента України та Кабінету Міністрів України. Реалізується Фондом Розвитку Підприємництва через уповноважені банки. Мета програми:
Збільшення обсягів виробництва
На придбання, модернізацію основних засобів, об'єктів права інтелектуальної власності за договорами франчайзингу, будівництво, реконструкція, фінансування оборотного капіталу (не більше від 25% від варості інвестиційного проекту)
Запобігання поширенню спалахів епідемії COVID -19
На поповнення обігового капіталу, на період строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов'язаних з її поширенням, та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни.
Здешевлення кредитування за діючими кредитами
Рефінансування кредитів в банку зі збереженням виду кредиту за його схемою надання: кредитна лінія, поновлювальна кредитна ліния, інвестиційний кредит, овердрафт тощо
Вимоги до позичальників
Цільова аудіторія
 • Фізичні особи - підприємці або
 • Юридичні особи резиденти, зареєстровані на території України (за виключенням тимчасово окупованої території автономної республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей)


Термін ведення бізнесу
 • Новостворений бізнес - до 12 місяців з моменту реєстрації. Наявність досвіду та бізнес-плану для реалізації інвестиційного проекту обов'язкова.
 • Діючий бізнес - більше 12 місяців з моменту реєстрації. Прибуткова діяльність хоча б за один із двох останніх звітних років

Обмеженя щодо участі
 • Нерезиденти України
 • Фінансові компанії
 • Виробники, дистриб' ютери зброї, тютюна, алкогольних напоїв, обмін валют
 • Здача в оренду нерухомість, як основний вид діяльності
 • Банкрутство або бізнес, проти якого порушено справу про банкрутство, або в стадії припинення
 • Наявність заборгованості перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування
 • Отримання державної допомоги, що перевищує 200 000 євро за останні три календарні роки
Умови фінансування
Сума кредиту
Не перевищує 50 млн.гривень, та якщо позичальник та група пов'язаних контрагентів за останні три роки не отримували державну допомогу, що перевищує 200 000 євро
Термін кредитування
 • до 60 місяців - для інвестиційних кредитів, а також на рефінансування заборгованості перед банками України
 • до 36 місяців - для поповнення обігових коштів
Розмір власного внеску за інвестиційними проектами
 • не менше 10% від вартості інвестиційного проекту для новоствореного бізнесу
 • не менше 15% від вартості інвестиційного проекту для діючого бізнесу
Комісії за оформлення кредиту
 • Разова комісія за надання кредиту - 0,5% від суми наданого кредиту
 • Комісія за операційні витрати - 0,5% від суми наданого кредиту
 • Комісія за надання гарантії Фонду - 0,5% річних від суми заборгованості за кредитом
Термін звернення для отримання
державної пітримки
 • до 60 місяців на інвестиційні цілі
 • протягом строку дії карантину або обмежувальних заходів та протягом 90 днів з дня його відміни на цілі: запобігання поширенню спалахів епідемії COVID -19 та рефінансування заборгованості за кредитами перед банками України
Найчастіші питання
Питання
Чи потрібна застава для отримання кредиту?
Відповідь
Можливо кредитування без застави. Все залежить від суми кредиту та фінансового стану позичальника. В якості застави можуть виступати: нерухомість, автотранспорт, обладнання, порука власників, тощо. У разі недостатонього забезпечення для отримання кредиту, можна скористатися Державною гарантією. Під час рефінансування гарантія фонду не передбачається
Питання
Як взяти участь у програмі?
Відповідь:
Отримайте консультацію щодо можливості участі за телефонами
+38(044) 365-00-05
+38(044) 365-00-06